text.skipToContent text.skipToNavigation


Vzhledem k tomu, že epidemie koronaviru nadále ovlivňuje lidi a podniky po celém světě, zaměřila skupina Duni veškeré své úsilí na poskytnutí podpory pro naše zákazníky, kteří čelí této obrovské výzvě. Naše provozní a výrobní jednotky momentálně fungují jako obvykle, stejně tak i náš dodavatelský řetězec. A samozřejmě přijímáme veškerá nezbytná opatření, abychom zajistili bezpečnost našich lidí a produktů.

DALŠÍ INFORMACE OHLEDNĚ PODPORY NALEZNETE V NAŠICH ČASTO KLADENÝCH DOTAZECH >
KONTAKTY

Máte-li další otázky, obraťte se na náš zákaznický servis.ČASTO KLADENÉ DOTAZY


GLOBÁLNÍ POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE COVID-19

D: Jaké postupy skupina Duni zavedla s ohledem na současnou situaci?
O:

 • Naše výrobní jednotky a logistika nepůsobí v žádné z rizikových oblastí červené zóny vyhlášených Světovou zdravotnickou organizací (WHO).
   
 • Řídíme se pokyny WHO a doporučeními zdravotnických organizací v zemích, kde působíme. Naši zaměstnanci jsou informováni, jak předcházet infekci a co dělat, když někdo zaznamená příznaky související s COVID-19.
   
 • Rozdělili jsme naši pracovní sílu na menší nezávislé jednotky, abychom zabránili větším narušením našeho dodavatelského řetězce.
   
 • Jsme v každodenním kontaktu s našimi dodavateli a logistickými partnery, abychom zajistili transparentnost a měli příležitost k zavedení zmírňujících opatření, pokud zaznamenáme potenciální problémy.
   
 • Podle WHO je pravděpodobnost, že infikovaná osoba kontaminuje komerční výrobky, velmi nízká. Riziko nakažení virem z výrobků, které byly přesunuty, cestovaly nebo byly vystaveny různým teplotám, je také velmi nízké.

D: Platí tyto postupy pro všechny trhy po celém světě?
O:Výše uvedené postupy skupiny Duni i další místní postupy dodržujeme po celém světě.

BALENÍ A BEZPEČNOST

D: Jak mohu mít jistotu, že výrobky společnosti Duni a obaly, ve kterých jsou dodávány, jsou bezpečné?
O:Skupina Duni vyžaduje, aby všechny naše výrobní závody a veškerá výroba zajišťovaná externě dodavateli třetích stran splňovaly standardy kvality a hygieny stanovené v našem etickém kodexu. Požadavky jsou podobné nebo stejné jako požadavky stanovené normami, jako jsou BRC a HACCP. Kromě toho jsme provedli posouzení rizik našich výrobků, přičemž jsme vycházeli z informací zveřejněných WHO.

D: Jak dlouho přežije virus způsobující COVID-19 na površích?
O:Není zcela jisté, jak dlouho virus, který způsobuje COVID-19, přežívá na površích, ale zdá se, že se chová jako jiné koronaviry. Studie naznačují, že koronaviry (včetně předběžných informací o viru způsobujícím COVID-19) mohou na površích přežít několik hodin až několik dní. Délka jejich přežití se může lišit podle podmínek (např. typ povrchu, teplota nebo vlhkost prostředí).

D: Je bezpečné převzít zásilku z jakékoli oblasti, kde byl COVID-19 nahlášen?
O:Ano. Pravděpodobnost, že by infikovaná osoba kontaminovala komerční zboží, je nízká, a riziko infekce virem, který způsobuje COVID-19, z obalu, který byl přesunut, cestoval a byl vystaven různým podmínkám a teplotám, je také nízké.

Jsme proto přesvědčeni, že s ohledem na náš způsob výroby a distribuce a na čas potřebný pro dodání výrobků zákazníkovi od doby výroby nebude virus schopen na povrchu našich obalů přežít.

VÝROBA A HYGIENA

D: Jakým způsobem je ve výrobních závodech skupiny Duni zajištěna hygiena výrobků?
O:Všechny výrobní závody skupiny Duni v Německu a Polsku mají certifikaci BRC. Vzhledem k hrozbě COVID-19 jsme podnikli i další kroky. Mnoho míst jsme vybavili dalšími dávkovači dezinfekce. Operátoři výroby pracují v jednorázových rukavicích. Přístup do výrobních hal pro zaměstnance, kteří se přímo nepodílejí na výrobě, byl omezen na nezbytně nutné minimum – administrativní zaměstnanci mají přístup zakázán.

Kromě toho jsou všichni zaměstnanci před zahájením práce podrobeni kontrole tělesné teploty. Všechny pracovní cesty a návštěvy externích zaměstnanců byly pozastaveny. Snížili jsme počet výrobních směn a zavedli jsme hodinovou přestávku mezi směnami, během níž se všechny společné prostory dezinfikují.

D: Jaká opatření skupina Duni přijala, aby zajistila, že dodavatelé třetích stran dodrží hygienická doporučení zdravotnických úřadů?
O:Všichni externí výrobní partneři skupiny Duni se musí řídit požadavky našeho etického kodexu. V rámci toho musí zajistit, aby jejich výrobní prostory fungovaly v plném souladu s vnitrostátními právními předpisy příslušných zemí.

Všichni naši dodavatelé také obdrželi dopis s jasnými pokyny, jak skupině Duni výrobky doručovat. V něm požadujeme, aby se řídili obecnými doporučeními zdravotnických úřadů a doporučeními specifickými pro Duni týkajícími se zlepšení bezpečnosti a hygieny.

DODÁVKY

D: Ovlivní současná situace dodávku mých výrobků?
O:V tuto chvíli NE. Naše dopravní síť momentálně funguje beze změny.V případě potřeby jsme navíc schopni zvýšit výrobní kapacitu, abychom zajistili rychlé dodávky.Situace se nicméně dynamicky mění a mohou se objevit logistická omezení. Pokud dojde k jakýmkoli změnám, informujeme o nich naše zákazníky co nejdříve.

D: Jak mohu informovat skupinu Duni o změnách mého obchodního provozu, které mohou mít dopad na převzetí dodávky?
O:O jakýchkoli změnách objednávek nebo dodávek byste měli informovat naše obchodní oddělení. Obchodní oddělení informaci následně předá našemu logistickému týmu.

D: Na koho se mohu obrátit ohledně případné další vyžadované podpory?
O: Pro další podporu prosím kontaktujte našeslužby zákazníkům