text.skipToContent text.skipToNavigation

Kompenzace emisí uhlíku až do konce

Renun River Hydro, Indonesia

Tento projekt s certifikací VCS ve vnitrozemí Sumatry využívá energii, kterou nabízí 500metrový výškový rozdíl mezi čtyřmi řekami a turbínovou stanicí. Voda protéká samostatným potrubím bez záchytné hráze. Projekt nahrazuje energii z fosilních paliv v indonéské rozvodné síti a poskytuje pracovní příležitosti, školy a infrastrukturu pro místní komunitu.

Huóshuĭ Small Hydropower, China

Projekt malé vodní elektrárny Huóshuĭ s certifikací VCS v horských oblastech střední Číny vyrábí obnovitelnou energii pro více než 500 000 domácností. Díky výstavbě 95 malých vodních elektráren v regionu je energie z horských řek klíčovým zdrojem obnovitelné a stabilní energie pro mnoho odlehlých obcí. Zaměstnáno je více než 200 lidí, většinou z etnických menšin.